• Projektering av en villa där kravet var att behålla den befintliga källaren. Putsade fasader med bruten bandplåtstak gav huset en modern känsla.