• Sommar i närheten av Santiago de Chile fick en riktig omdaning. Köket utökades och en ny matplats utformades. Ny entréhall och sovrum togs fram.