• CAD-projektering i samarbete med Ark. Bengt Wahllöf.