• Om- och tillbyggnad av ett kontor för Ericsson Utvecklings AB. CAD-projektering i samarbete med AW arkitekter. Visualisering av hela anläggningen och av olika delar.