• CAD-projektering och visualisering av olika delar av byggnaden.
Samarbete med Ark. Bengt Wahllöf.