• Förslag till den nya entrén för COOP i Stenhamra. Visualisering med dag- och nattbilder.