• Punkthus med 35 seniorbostäder i ett tiovåningshus. CAD-projektering i samarbete med AW arkitekter.