• Visualisering av nya delen vid Aronsborg Konferenshotell, Event Court, Vinterträdgård och Chocolate Bar. Arbetet redovisades både med interiörer och exteriörer.